GP Akademiet drives av GP-Gruppen med utgangspunkt i GP Huset. GP Akademiets misjon er å tilby næringslivet i vår region seminarer, kurs og konferanser som fremmer verdiskapning og digitalisering.

Kommende arrangementer

Har du spørsmål? Ta kontakt!